Therapie

Therapie Oss - GZ-psycholoog Saar

Therapie op maat

In de therapie maken we gebruik van diverse effectief bewezen behandelmethoden, waarbij het uitgangspunt is dat de methode moet aansluiten bij jou als persoon. We benutten ook jouw sterke kanten. Samen onderzoeken we welke vaardigheden jij al in huis hebt om jouw problemen aan te pakken.

Misschien spelen er ook onbewuste processen bij jou, die te maken hebben met de ontwikkeling uit je kindertijd, en die in het hier-en-nu nog steeds een rol spelen.

Soms is het vooral belangrijk dat je jouw gevoelens kunt uiten, je gedachten op een rijtje kunt zetten en waar nodig (praktisch) advies krijgt. De behandeling is dan vooral steunend. Daarnaast kunnen we ook nog gebruik maken van een paar specifieke therapievormen, zoals EMDR-therapie, EFT-therapie, cognitieve gedragstherapie, internet-therapie en schematherapie.

Het intake-gesprek

Het eerste gesprek is het intakegesprek. Hierin zal veel informatie verzameld worden. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Klachten (welke klachten zijn er, wat is het beloop van de klachten, etc.)
  • Stressfactoren (op het werk of in de privésituatie)
  • Gezinsachtergrond, werken en wonen
  • Hulpvraag (waar zoek je hulp bij?)
  • Behandeldoel (wat wil je met de behandeling bereiken?)

Soorten klachten

Je kunt met allerlei soorten klachten en problemen bij mij terecht.

Angst en/of paniek
Sommige angsten hebben hun functie verloren en zitten je in de weg. Voor veel mensen met zo’n angst is dit een reden om hulp te gaan zoeken bij een psycholoog.

Assertiviteitsproblemen
Er bestaan twee soorten assertiviteitsproblemen, een subassertief probleem en een agressief gedragsprobleem. Assertiveit zit tussen agressief en subassertief in. In de behandeling gaan we kijken hoe jij je in situaties assertiever kunt opstellen.

Burnout, overspannenheid en stress
Bij steeds meer mensen wordt de diagnose burn-out gesteld. Als je een burn-out hebt, heb je vaak last van allerlei lichamelijke en psychische klachten. In de behandeling leer je meer afstemmen op je grenzen en behoeften.

Depressieve gevoelens
Als je depressief bent, heb je al langere tijd last van somberheid. In de therapie halen we de oorzaak naar boven en kijken we samen hoe je hier op een andere manier mee om kunt gaan.

Eetproblemen
Als je een eetprobleem hebt, beheerst dit vaak een groot deel van je leven. Je bent constant bezig met eten en je gewicht. Als het je niet lukt om grip te krijgen op je eetprobleem is het goed om professionele hulp in te schakelen.

Fobieën
Het wordt fobie komt van het Griekse woord Fobos wat angst of vlucht betekent. Je spreekt van een enkelvoudige fobie als je bang bent voor een specifieke situatie. Fobieën zijn vaak goed te behandelen.

Identiteitsproblemen
Bij een identiteitsprobleem horen vragen zoals “Wat wil ik?”, “Wat kan ik?” en “Waar sta ik?”. Schematherapie kan een goede behandelmethode zijn om de verbinding met je “ik” te maken.

Levensfaseproblematiek
Bij elke leeftijdsfase horen gebeurtenissen. Mocht je gebeurtenissen meemaken waar je lastig mee om kunt gaan dan kan het raadzaam zijn om met een psycholoog te gaan praten.

Lichamelijke klachten
Het moeten afstemmen op je lichaam kan moeilijk zijn. Mocht je moeite hebben om met je lichamelijke klachten om te gaan kan het goed zijn om hulp van een psycholoog in te schakelen.

Relatieproblemen
Soms kunnen relaties anders lopen dan je vooraf had bedacht. Als jullie relatieproblemen ervaren kan het goed zijn om een psycholoog te raadplegen. Ik help jullie om weer nader tot elkaar te komen en de problemen te verhelpen.

Rouwverwerking
Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Wat je manier van rouwen ook is, het is goed dat je bewust bent welke gevoelens, gedachten en gedragingen je hebt. Ik kan je helpen in bij jouw rouwproces.

Slaapproblemen
Slapeloosheid kan samenhangen met spanning of zorgen, lichamelijke klachten, koffie en andere factoren. Als persoonlijke zorgen je wakker houden, kan het helpen hierover te praten.

Trauma’s
Een ingrijpende gebeurtenis is een ongebruikelijke ervaring die je uit je evenwicht brengt, wat soms ook wel een traumatische ervaring wordt genoemd. Er bestaan goede therapievormen om de traumatische ervaringen en de post traumatische stress klachten te behandelen.

Weinig zelfvertrouwen
Mensen met weinig zelfvertrouwen beginnen vaak aan dingen met het idee dat het ze toch wel niet zal lukken. Ze onderschatten zichzelf en hun mogelijkheden. Een behandeling kan je helpen om met meer vertrouwen naar jezelf te kijken.

Werk- of studieproblemen
Soms kun je problemen en vragen hebben rondom je werk of studie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je afvraagt of je wel het goede beroep of studie hebt gekozen. Een gesprek met een psycholoog kan helpen om meer zicht te krijgen op de vraagstukken die je hierover hebt.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met mij op.

Saar Oosterink
GZ-Psycholoog

Neem contact op
Lees meer over:

De verschillende therapievormen
In de therapie kunnen wij gebruik maken van diverse methodieken. We kijken wat bij jou op dit moment past en het beste werkt.


Top